White Teflon Clamp Gasket, Type 1

40MP-G
  • White Teflon Clamp Gasket, Type 1
  • Sizes from 1/2″ to 12″